(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 340)

Een nieuw model voor goedkopere geneesmiddelen

Fair Medicine wil nieuwe geneesmiddelen sneller, maar vooral goedkoper op de markt brengen. De stichting werkt aan een nieuw model waarin patiënt, arts, ziekenhuis, uitvinder, producent en investeerder vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe pil. "Dit maakt de geneesmiddelenvoorziening in Nederland duurzaam en betaalbaar voor de toekomst." Onlangs wees ZonMw Fair Medicine aan als Parelproject.

De prijzen die farmaceuten voor nieuwe geneesmiddelen vragen zijn meestal fors. Prijzen worden vaak vastgesteld op basis van de maximumprijs die de samenleving wil betalen (Gebu 2015; 49: 135-142). Op termijn staat de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen onder druk. In het huidige ontwikkelingsmodel ligt het initiatief bij de industrie.

Fair Medicine wil alle partijen in een vroeg stadium om de tafel. Zij moeten open zijn over de kosten die ze maken en gaan pas verdienen als het geneesmiddel op de markt komt. Ze verdienen hun investeringen terug, aangevuld met een maatschappelijk aanvaardbare marge. Fair Medicine denkt dat deze werkwijze tot lagere prijzen leidt, omdat de prijsstelling wordt bepaald door reële ontwikkel- en productiekosten plus een duidelijk omschreven marge.

Patiënten hebben zo meer inbreng en een sterkere positie, artsen raken meer betrokken bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, ziekenhuizen zijn verzekerd van een bijdrage aan innovatie, het biedt farmaceuten kansen voor risicodeling en coalitievorming, en investeerders kunnen inzetten op maatschappelijke impact en een goed rendement.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160: C2980; 9 mei 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.