Eerste Kamer akkoord met Kwaliteitsinstituut

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntrechten zorg in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg. De start van het Kwaliteitsinstituut is hiermee ook een feit.

Een belangrijke stap is zo gezet om het voor zorgverzekeraars gemakkelijker te maken om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit zorg in te kopen, en voor patiënten om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder.

Het Kwaliteitsinstituut moet betrouwbare, inzichtelijke en vergelijkbare informatie over de zorg (cure en care) publiceren en bestaande initiatieven op het terrein van transparantie goed ontsluiten.

Samen met het zorgveld gaat het nieuwe instituut ook kwaliteitsstandaarden en gestandaaardiseerde meetinstrumenten opstellen om kwaliteit te kunnen vergelijken.

Het Kwaliteitsinstituut is onderdeel van het huidige College van Zorgverzekeringen, dat een nieuwe naam krijgt: Zorginstituut Nederland. Vijf organisaties en programma’s die zich nu met kwaliteit in de zorg bezighouden, worden opgeheven.

Bron: persbericht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 10 december 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.