Effect van whitening tandpasta's onderzocht

Uit een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van een whitening tandpast ten opzichte van een  gewone tandpasta bleek dat bijna alle wetenschappelijk onderzochte whitening tandpasta’s in meer of mindere mate een witmakend effect hadden.

De kleur van de gebitselementen werd door gebruik van een een zogenoemde whitening tandpasta significant lichter. De onderzoekers stelden vast dat dit effect voornamelijk het gevolg is van een vermindering van de verkleuring op het tandoppervlak.

Het literatuuronderzoek verscheen op 2 juni 2017 in de International Journal of Dental Hygiene (epub ahead of print).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.