Effecten van muziek op operatiepatiënten

In het tijdschrift Annals of Surgery wordt een systematisch literatuuronderzoek beschreven waarin is nagegaan wat het het effect is van muziekinterventies bij chirurgische patiënten in een ziekenhuis, met als belangrijkste uitkomstmaten pijn, pijnmedicatie, angst, bloeddruk en hartslag. Voor een meta-analyse werden 48 onderzoeken nader bestudeerd.

Hieruit volgde dat luisteren naar muziek een significante vermindering van pijn en gebruik van pijnmedicatie lijkt te geven na operatie. Het niveau van angst, de systolische bloeddruk en de hartslag waren significant lager na het luisteren naar muziek.  Zelfgekozen muziek gaf betere resultaten dan niet-zelfgekozen muziek. Ook gaven bepaalde kenmerken van de ruimtelijke omgeving, zoals afbeeldingen van de natuur, ruimere kamers en meer zonlicht, minder angst en postoperatieve pijn.

De auteurs schrijven dat de resultaten van de meta-analyse tonen dat muziekinterventies bij operaties waardevol kunnen zijn en weinig kosten. Zij pleiten ervoor te achterhalen hoe deze interventies een vaste plek kunnen krijgen in een operatieve setting. Natuurafbeeldingen of ruimere kamers met meer zonlicht kunnen ook bijdragen aan de vermindering van angst en postoperatieve pijn. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze aspecten het beste kunnen worden toegepast.

(Bron: NTvG, 27 januari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
5 februari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd