Effectieve gespreksvoering! Communicatie in de mondzorgpraktijk

Symposium

Op donderdag 13 december 2018 vond in Pathé Utrecht Leidsche Rijn het symposium ‘Effectieve gespreksvoering! En veel meer… Communicatie in de mondzorgpraktijk plaats. Bij de opening wees dagvoorzitter Dyonne Broers, directeur zorg van het ACTA, erop dat het hierbij essentieel is deze vooral vanuit het perspectief van de patiënt te bekijken.

Barbara Takacs, toegepast sociaal psycholoog, illustreerde met hulp van acteurs in 3 scenes het belang van non-verbale communicatie en goed luisteren, en hoe beide aanleiding tot miscommunicatie kunnen leiden. Wessel Visser, directeur van bureau Taal, wees op de grote verschillen in taalniveau tussen personen. Voor een goede communicatie dient men aan te sluiten bij het taalniveau van de patiënt en in begrijpelijk Nederlands te communiceren. Ook verschillen in culturele achtergrond kunnen effecten hebben op de communicatie met patiënten. Tandarts-implantoloog Jan Christiaan Oortwijn riep daarom de aanwezigen op zich te verdiepen in de overeenkomsten en verschillen tussen culturen. Zo kunnen schoonheidsideaal en pijnuiting sterk verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Arts-onderzoeker Marnix Hoppener illustreerde aan de hand van het door hem ontwikkelde Johnny Joker-programma hoe entertainment educatie door spelletjes en visualiseren kan helpen bij het aanleren van gezond gedrag bij kinderen van 4 tot 10 jaar. Vanesse van der Schaar, opvoed- en gezinscoach, behandelde de 4 verschillende opvoedstijlen die ouders toepassen bij de opvoeding van kinderen. Vanessa wees erop dat het herkennen van de gehanteerde opvoedstijl essentieel is voor het aanpassen van de communicatie met ouders en kind. Het stellen van open vragen, zonder oordeel over de toepaste opvoedstijl, zijn hierbij behulpzaam. Dyonne Broers wees tijdens haar presentatie over klachten erop dat het belangrijk is goed naar de patiënt te luisteren om de ‘klacht achter de klacht’ te herkennen.

Klinisch geriater Hanna Willems gaf op enthousiaste wijze allerlei praktische tips voor de communicatie met ouderen. Gezien het frequent voorkomende gehoorverlies is het niet alleen belangrijk om langzamer te spreken, maar ook de stem te verlagen. Ook dienen mondzorgverleners zich te realiseren dat het werkgeheugen van ouderen is afgenomen waardoor het voor ouderen lastiger is om een beslissing te nemen. Zij adviseerde dan ook per behandeling niet meer dan 3 punten te bespreken. Samengevat dus een zeer nuttig door Lemion georganiseerd symposium voor mondzorgverleners die de communicatie in de praktijk willen optimaliseren.

(dr. Henk S. Brand, redacteur)

Leestip: in de januari-editie start een serie over communicatie in de tandartspraktijk met vele praktische do’s & don’ts.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.