Effectieve aanpak slaapapneu

Patiënten met matige tot ernstige slaapapneu kunnen baat hebben bij een geïmplanteerd systeem (Inspire) dat de tongzenuw stimuleert tijdens de slaap. Dit blijkt uit het klinische onderzoek STAR (Stimulation Therapy for Apnea Reduction) waarvan de resultaten 16 januari 2014 zullen worden gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Wereldwijd waren 126 patiënten betrokken in het onderzoek. KNO-arts en onderzoeker Nico de Vries implanteerde bij 23 patiënten van deze groep een klein apparaat dat ervoor zorgt dat het aantal ademstops per nacht drastisch afneemt. Ook het zuurstofgehalte in het bloed neemt toe. De deelnemende patiënten konden de standaardbehandeling met CPAP niet verdragen of hadden geen baat bij deze behandeling.

Het Inspire systeem monitort het ademhalingspatroon tijdens de slaap en houdt door middel van lichte stimulatie van de tongzenuw de luchtweg vrij. De Vries: “De resultaten zijn goed en overtuigend. Er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld tijdens het onderzoek. Het unieke aan de ingreep is dat er geen weefsel wordt verwijderd. Het is bovendien geen pijnlijke behandeling. Patiënten kunnen direct weer eten en drinken, omdat er geen wond aan het slijmvlies in de keel of mond is.” De behandeling wordt in Nederland vooralsnog niet vergoed. De resultaten van het onderzoek liggen ter beoordeling bij het College voor Zorgverzekeringen (CvZ).

(Bron: De Telegraaf, 9 januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.