(in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 582)

eHealth nog onvoldoende ingezet

Patiënten en zorgverleners maken nog te weinig gebruik van eHealth-toepassingen. Ook de elektronische communicatie tussen zorgverleners is nog “voor verbetering vatbaar”. Dit blijkt uit de eHealth-monitor die is opgesteld door Nictiz, het landelijke expertisecentrum dat de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in de zorg faciliteert, en het NIVEL in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Artsenfederatie KNMG, patiëntenfederatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) herkennen deze uitkomsten. Zij werken in de gezamenlijke Nationale Implementatie-agenda (NIA) eHealth vooral aan het realiseren van randvoorwaarden om belemmeringen weg te nemen en aan een convenant voor de ontwikkeling en implementatie van standaarden voor digitale informatie-uitwisseling. Op het gebied van ontwikkeling en regelgeving is hun rol echter beperkt. De NIA-partijen bepleiten daarom actieve steun van het ministerie van VWS.

(Bron: Persbericht Zorgverzekeraars Nederland, 24 september 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
18 oktober 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd