Gepubliceerd op: 07-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 294)

Eiwit wijst op ziekte van Alzheimer

Medisch

Het VUmc Alzheimercentrum is een van de voortrekkers van het Deltaplan Dementie waarin onderzoek naar de ziekte van Alzheimer een belangrijke pijler is. Uit een recent (promotie)onderzoek blijkt dat met PET-scans de ziekte van Alzheimer eerder kan worden opgespoord en mogelijk in de toekomst vroeger kan worden behandeld. Geavanceerde PET-technieken maken het mogelijk om het Alzheimer-eiwit amyloid-bèta zichtbaar te maken bij levende patiënten.

Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer zijn ophopingen van het eiwit amyloid-bèta in de hersenen. Deze ophopingen leiden tot verminderd functioneren en afname van hersencellen, achteruitgang in het geheugen en uiteindelijk dementie. Met PET-scans kan worden aangetoond dat het eiwit al jaren voordat een patiënt de diagnose ziekte van Alzheimer krijgt, aanwezig is. Wanneer geneesmiddelen in de toekomst beschikbaar zouden komen, kunnen Alzheimer-patiënten eerder worden behandeld. Hierdoor wordt er minder schade aangericht in de hersenen en kan de ziekte mogelijk uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

(Bron: Nieuwsbank, 7 mei 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 261.
Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 261.
Info
publicatiedatum
7 juni 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd