Elke patiënt verdient een kans

Column

De 2 tandartspraktijken waar ik werk, liggen in een wijk die vooral wordt bewoond door mensen met een lage SES (sociaaleconomische status). Bij tandartsen is bekend dat het risico op cariës hier hoger is, procentueel wordt er meer gerookt en er is weinig aandacht voor mondhygiëne. Kleine kinderen krijgen vaak een flesje melk mee naar bed, tieners stappen met dikke lagen tandplaque in de behandelstoel en en heel wat jongvolwassenen in de behandelstoel krijgen te horen: “daar is weinig meer aan te doen”. En toch wil ik het beste uit mijn patiëntenbestand halen. Discussies met collega’s horen daar bij en dan merk ik dat ik moeite blijf houden met uitspraken als: “bij deze patiënten heeft het geen zin om een parodontiumstatus te maken” of “deze jongen is 16 jaar en heeft 7 caviteiten! Eigenlijk al een verloren zaak”.

Niets is zo prettig als de patiënt die het tegendeel bewijst. Bevend en zwaar zwetend stapte hij met zijn vader en vriendlief de behandelkamer binnen, 27 jaar en berstensvol tandartsangst. Al 14 jaar meed hij de tandarts, maar nu had hij pijn en een dikke wang. Hij moest dus wel. We praatten even wat met elkaar en ik deed een korte mondinspectie. Een enorme ontstekingslucht walmde me tegemoet. Ik zag dat alle posterieure gebitselementen verloren waren, het onderfront was gaaf en het bovenfront was gecaviteerd. Maar eind twintig en dan al edentaat door het leven gaan was geen optie. Elke patiënt verdient een kans! Die dag extraheerde ik de pre- en derde molaren en we maakten een nieuwe afspraak. In de tweede behandelzitting stelden we een behandelplan op waarbij zowel het boven- als het onderfront behouden kon blijven. Twee frontelementen werden gerestaureerd en mijn patiënt kreeg uitgebreide poetsinstructies. Bij de derde zitting kon ik mijn ogen en vooral mijn neus niet geloven: ik zag een gingiva, mooi roze, en hij ‘lag strak aan’. Als ik mijn pocketsonde langs de marginale gingiva bewoog, mat ik geen enkele bloeding.

Inmiddels zijn we een jaar verder en mijn patiënt heeft 2 prachtige frames die hangen aan goed onderhouden restdentitie. Hij is aan het sparen voor vaste voorzieningen. Ik weet het zeker: elke patient verdient een kans!

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 november 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd