(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 197-198)

ENDO 2014

Congresverslag

Op 7 februari 2014 vond het door Bureau Kalker georganiseerde congres ‘Endo 2014’ plaats in de RAI te Amsterdam. Het betrof een dag met vooral praktische onderwerpen uit de endodontologie.

De congresdag werd gemodereerd door Ron Fransman, in zijn geheel eigen stijl. Hij opende de dag met het motto: ‘knowledge-skills-desire’. Uitgangspunt voor elke patiëntenbehandeling is niet alleen de kennis en de vaardigheden, maar vooral ook de wil om er het beste van te maken. De eerste spreker was Michiel de Cleen. Zijn bijdrage ging over het gebruik van radiologische hulpmiddelen in de endodontologie: zien is weten. Zonder röntgenopnamen is het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling ondenkbaar. Het is vaak nuttig om oude röntgenopnamen bij de diagnostiek te betrekken of om een extra foto onder een hoek te maken zodat de anatomie van het gebitselement beter kan worden beoordeeld. In een aantal gevallen kan het gebruik van cone beam-computertomografie aanvullende informatie opleveren.

Walter van Driel vervolgde met een voordracht over de endodontische opening. Deze kan bovendien dienen als een zogenoemde intracoronale kijkoperatie voor visuele inspectie, voor het stellen van de diagnose en voor het inschatten van de moeilijkheidsgraad van de behandeling. Marga Ree gaf vervolgens uitleg over de invasieve cervicale resorptie, die veel vaker voorkomt dan de interne resorptie. Vaak is er geen behandeling meer mogelijk, maar kan wel worden afgewacht of het gebitselement klachten geeft voordat tot extractie wordt overgegaan. Ten slotte rondde Ron Fransman het ochtendprogramma af met een lezing over het gebruik van calciumhydroxide. De literatuur hierover is niet eenduidig, maar resultaten van onderzoek lijken te wijzen op een licht positief effect. Wanneer calciumhydroxide te lang (> 4 weken) wordt ingesloten, kan het tot verzwakking van een gebitselement leiden.

In het middagprogramma pleitte Van Driel voor het gebruik van cofferdam. De techniek is eenvoudig, wordt door patiënten gewaardeerd en de kans op een succesvolle behandeling neemt toe. Obliteratie van de pulpaholte kan optreden na een (sub)luxatie van een frontelement met verkleuring tot gevolg. De Cleen liet zien dat dit toch vaak met intern bleken kan worden opgelost, zelfs als het wortelkanaal niet toegankelijk is. Ree gaf een overzicht van de meest gebruikte wortelkanaalcementen. Het gebruik van biokeramische sealers is erg in opkomst. Dit materiaal lijkt voor de toekomst voordelen te hebben ten opzichte van kunstharscementen als het gaat om zuurtegraad en afsluiting. Verwijderen van dit type cement is vaak wel lastiger. Fransman sloot de dag af met het onderwerp irrigatie. Ook hier een blik in de toekomst: het gebruik van laserlicht om het spoelmiddel goed in het wortelkanaal te laten doordringen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
18 februari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd