(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2017; 124: 611)

Evaluatie van palatumsluiting in 2 fasen

In de groep volwassenen met een unilaterale cheilognathopalatoschisis vond onderzoeker Isabelle Kappen geen voordelig effect van het sluiten van het harde gehemelte op een gemiddelde leeftijd van 3 jaar in 2 fasen. Uit haar evaluatie van klinische resultaten bij deze groep volwassenen bleek er geen significante verbetering van de groei van de bovenkaak, van de dentale occlusie of de spraak ten opzichte van medische centra die het gehemelte in 1 fase, op vroege leeftijd sloten.

Daarnaast constateerde Kappen aan de hand van haar onderzoeksresultaten dat een tijdige indicatiestelling voor een chirurgische correctie van de bovenkaak belangrijk is om een langdurige orthodontische behandeling met een suboptimaal resultaat te voorkomen. Verder is het belangrijk dat er psychologische ondersteuning wordt aangeboden aan zowel ouders als patiënten, tot op de volwassen leeftijd, en vooral ten tijde van verandering.

Onderzoeker Isabelle Kappen promoveerde op 30 oktober 2017 aan de Universiteit Utrecht op dit onderzoek.

(Bron: Universiteit Utrecht, oktober 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

(Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 638)
(Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 638)
Info
publicatiedatum
10 november 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd