Evaluatie EU-Richtlijn op de preventie van prikaccidenten

Ter evaluatie van EU-Richtlijn op de preventie van prikaccidenten in de gezondheidszorg (Richtlijn 2010/32/EU) heeft de European Federation of Nurses Associations (EFN) een enquête afgenomen onder 7.000 werkers in de gezondheidzorg in de 28 EU-lidstaten.

De uitkomsten hiervan laten zien dat de respondenten in het algemeen vinden dat de veiligheid omhoog is gegaan dankzij de richtlijn.

Toch wordt ook duidelijk dat nog zaken dringend moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld voorlichting, risico-inschatting op de werkplek, het expliciet verbieden van het recappen van naalden en, misschien wel verrassend, bewustmakingscampagnes. Verder blijkt er behoefte aan begeleiding wanneer een prikaccident heeft plaatsgevonden. Specifieke implementatie van de richtlijn in wetgeving gericht op de gezondheidssector is eveneens gewenst.

Verontrustende uitkomst is dat opleiding in het gebruik van veilige naaldsystemen niet goed is geregeld, ondanks dat onderzoek toont dat door een combinatie van opleiding, veiligere werkmethoden en het gebruik van veilige naaldsystemen 80% van de prikaccidenten is te voorkomen. Een uitgebreide, eenduidige training in het gebruik van veilige naaldsystemen is cruciaal en moet worden verstrekt door de fabrikanten. De opleidingseisen moeten worden opgenomen in de criteria van de aanbestedingen voor de levering van veiligheidssystemen.

Ook is verontrustend dat wanneer gezondheidszorg bij patiënten thuis of in andere instellingen aan patiënten wordt verstrekt, de richtlijn maar al te vaak gedeeltelijk wordt nageleefd. In zorginstellingen voor langdurige zorg bestaat helaas nog weinig besef van de vereisten van de richtlijn, wat gezondheidswerkers blootstelt aan letsel en hun werkgevers aan langdurige juridische procedures.

Om het geconstateerde gebrek aan opleiding te overwinnen stelt de Europese Unie voor de lidstaten fondsen beschikbaar in de periode 2014-2020 voor projecten die als doel kennisoverdracht en implementatie hebben.

(Bron: De Nederlandse zorgsite, 13 juni 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 juni 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd