Evidencebased richtlijnen voor de mondzorg

In 2012 constateerde de Gezondheidsraad dat er een ongefundeerde variatie bestaat tussen tandartsen in de behandelingen die zij geven. De raad concludeerde dat het noodzakelijk is om de wetenschappelijke onderbouwing van de mondzorgverlening te versterken, bij voorkeur door evidencebased richtlijnen te ontwikkelen. Aanbevolen werd een landelijke monitor op te zetten om informatie te verzamelen over verschillen in mondgezondheid in de Nederlandse samenleving. Om een sterkere verbinding van de wetenschap met de praktijk te stimuleren, zou een netwerk van praktijken met academische verankering ingericht moeten worden. In reactie hierop werd het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) opgericht, een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en opleidingen in de mondzorg, met als doelstelling de ontwikkeling van klinische richtlijnen voor de mondzorg. In een artikel in het NTvG wordt ingegaan op het initiatief om een nationale structuur op te zetten voor de ontwikkeling van evidencebased klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s). Besproken worden onder meer de specifieke omstandigheden in de mondzorg waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van KPR’s.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 20 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
26 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd