Exploring borders; meet your neighbours

IAPD regio-meeting

Op 23 en 24 november 2018 vond, vooruitlopend op het congres ‘Joining forces’ van de International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) in 2021 te Maastricht, in Eindhoven een IAPD-meeting plaats met de titel ‘Exploring borders, meet your neighbours’. De krachten werden gebundeld met de Belgische en Duitse zusterverenigingen voor de kindertandheelkunde. Hierbij stonden de grenzen die gedicteerd worden door mogelijkheden en belastbaarheid van het kind centraal, naast de grenzen met betrekking tot technische mogelijkheden, preventie, voorschriften of wetenschappelijk bewijs.

Dr. Carvalho, dr. Vermaire en dr. Schmoeckel gaven inzicht hoe tandheelkundige zorg in de verschillende landen is georganiseerd, ook in relatie tot het zorgverzekeringssystemen en programma’s voor preventieve tandheelkundige zorg voor kinderen. Nederland mag zich gelukkig prijzen dat het binnen Europa het beste gezondheidszorgsysteem heeft.

Dr. Schuller had de primeur de eerste cijfers te presenteren van het onderzoek ‘Kies voor tanden’ naar de cariësprevalenties bij kinderen in 2017. De resultaten hiervan zullen in 2019 gepubliceerd worden in het NTVT. Van de 5-jarigen had 76% een gaaf gebit, bij de 11-, 17- en 23-jarigen was dit respectievelijk 61%, 34% en 21%. Dat lijkt wellicht goed maar dat betekent wel dat 24% van de 5-jarigen, 39% van de 11-jarigen, 66% van de 17-jarigen en 79% van de 23-jarigen geen gaaf gebit heeft. Bij de 5-jarigen is er een positieve trend zichtbaar, bij de andere leeftijdsgroepen is deze negatief of onveranderd.

Prof. Aps gaf inzicht in de voor- en nadelen van de 3D-beeldtechniek, waarbij ook uitgebreid de anatomie van de mandibula aan bod kwam. Aanwezige accessoire kanalen maken dat na het geven van een mandibulair blok er toch nog sensibiliteit kan zijn. Hoe dit probleem met het geven van intraossale anesthesie kan worden ondervangen werd uitgebreid getoond.

Dr. Weerheim hield een verhaal met betrekking tot diagnose, prevalentie en etiologie van Molar Incisor Hypomineralisation (MIH), waarna Prof. dr. Krämer, nieuwe aspecten toelichtte bij de behandeling van MIH in relatie tot het ‘Würzburg MIH-concept ’. Vervolgens besprak prof. dr. Drummond de diagnose en behandeling van glazuurdefecten op korte en lange termijn met de noodzaak van vroegdiagnose, preventie in relatie tot esthetiek en behoud van gebitselementen. Dr. Elferink belichtte in een parallelsessie de kaasmolaren in het melkgebit. Tandarts Jasulaityte deelde haar ervaring met het gebruik van zilverdiaminefluoride (ZDF), waardoor actieve cariës in het melkgebit kan worden gestabiliseerd. Motivational interviewing in combinatie met de applicatie van ZDF  kan een alternatief zijn bij cariësmanagement zonder invasief ingrijpen met een zeer geringe belasting van het kind. Een nadeel van ZDF is de zwarte verkleuring van de laesie na applicatie.

Naast de genoemde onderwerpen waren er nog vele andere interessante presentaties in parallelle sessies, diverse workshops (gebruik van tricalciumsilicaatcement, ZDF en de Hall-techniek) en casuïstiek. Kortom, een boeiend en goed georganiseerd congres als prima voorproefje op het IAPD-congres in 2021.

(Dien Gambon, gastredacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
3 december 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd