Gepubliceerd op: 14-08-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 435)

Extra aandacht voor ondermaatse mondzorg ouderen

Tandheelkundig

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangekondigd extra aandacht te gaan besteden aan mondzorg in de ouderenzorg. Bij bezoeken aan instellingen in de tweede helft van 2013 zal de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ uit 2007 leidraad zijn voor de beoordeling. Deze richtlijn beschrijft waaraan kwalitatief goede mondzorg moet voldoen.

De mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen zou onder de maat zijn, maakt de inspectie op uit signalen. Het blijkt vaak droevig gesteld te zijn met de gebitsverzorging van de bewoners. Zo wordt het uitnemen van een kunstgebit in menig verpleeghuis vaak nagelaten. Soms zijn de gebitten ook zo verwaarloosd, dat gezondheidsproblemen ontstaan. Te weinig arbeidskrachten op de werkvloer, maar ook gebrek aan kennis van zaken bij verzorgenden spelen hierbij een rol.

Een goede verzorging van de mond moet echter een vaste plek krijgen in de dagelijkse verzorging van de oudere, want de gevolgen van een slechte mondgezondheid leiden tot pijn in de mond, ondervoeding, ontstekingen en smaakstoornissen en belemmeren het sociaal en emotioneel functioneren.

Een aantal initiatieven is al genomen om een verbeterslag te maken. Samen met de onderzoeksorganisatie TNO zijn voor het verzorgend personeel ‘TNO Instructiekaarten mondverzorging verpleeghuisbewoners’ ontwikkeld. De duidelijke instructie moet een handvat bieden voor de noodzakelijke dagelijkse verzorging van ouderen.

Op lokaal en regionaal niveau zijn ook verschillende initiatieven genomen door tandartsen die hun bijdrage willen leveren aan de mondzorg voor ouderen. De Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) zal de initiatieven in kaart brengen, zodat ook andere tandartsen van deze kennis en ervaring gebruik kunnen maken.

(Bronnen: Het Parool, 20 juli 2013, Persbericht NMT 25 juli 2013, Nieuwsbericht Inspectie voor de Gezondheidszorg, 23 juli 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
14 augustus 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd