Gepubliceerd op: 04-10-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013: 120: 512)

F.R. Rozema bijzonder hoogleraar

Fred Rozema is vanwege de Stichting Aja Ramakers-Koning benoemd tot bijzonder hoogleraar Medische Tandheelkundige Interactie bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Op 4 oktober heeft hij zijn hoogleraarsambt aanvaard met het uitspreken van de rede ‘Het leek voor anderen’. Een verslag hiervan wordt in de volgende editie van het NTvT opgenomen.

Fred Rozema studeerde in 1986 in de tandheelkunde af aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1991 op het onderwerp resorbeerbare plaat- en schroefosteosynthesen (Poly L-lactide) bij aangezichtstraumatologie. Tevens was hij onderzoeksbegeleider bij de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en werd daar ook opgeleid tot mondziekten-, kaak- en aangezichts(mka-)chirurg (1994).

Sinds 1995 is hij werkzaam als mka-chirurg in het HagaZiekenhuis te Den Haag. Daarnaast is hij aangesteld als staflid van de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Academisch Medisch Centrum en medisch centrum van de Vrij Universiteit, beide in Amsterdam.

De leeropdracht van de hoogleraar richt zich op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat de brug kan slaan tussen het medisch en tandheelkundig handelen in zowel de tandheelkundige als medische beroepspraktijk.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

F.R. Rozema
F.R. Rozema
Info
publicatiedatum
4 oktober 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd