(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 195)

Fillers en botox van de tandarts

De Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) distantieert zich van tandartsen die na een dagcursus injectables behandelingen uitvoeren met botox. De NVCG vindt dat tandartsen conform de Nederlandse wet niet bevoegd zijn om buiten hun eigen behandelgebied - de mond - te injecteren, uitgezonderd de botulinetoxine behandelingen tegen tandenknarsen.

De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) vindt echter dat tandartsen onder voorwaarden wel fillers en botox kunnen toepassen. Dit standpunt wordt op de website toegelicht. Voorop staat de veiligheid van de patiënt. De behandelende tandarts moet BIG-geregistreerd zijn en over aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikken om fillers en botox toe te passen. Kennis van anatomie, fysiologie, farmacologie, indicaties, contra-indicaties, dosering en toediening is onontbeerlijk. Deze kennis moet de tandarts verwerven via een geaccrediteerde opleiding door gekwalificeerde professionals (toetsing door derden) en die deskundigheid moet op peil worden gehouden. De toepassing van fillers en botox moet bovendien primair een tandheelkundig behandeldoel dienen. Cosmetische effecten zijn daarvan een afgeleide.

(Bron: Dental INFO, 7 februari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.