Fluorose bij volwassenen in regio’s met gefluorideerd drinkwater

Uit Engels onderzoek is gebleken dat fluorose meer voorkomt bij volwassenen die hun leven lang gefluorideerd drinkwater tot zich hebben genomen dan bij volwassenen die niet verbleven in een regio met gefluorideerd drinkwater. Echter, vanuit esthetisch oogpunt bezien leek de fluorose op oudere leeftijd te verminderen.

Met hun onderzoek, verschenen in de Community Dentistry and Oral Empidemiology, wilden de onderzoekers het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en de ernst van van fluorose onder de volwassen bevolking die wel of niet gedurende hun leven zijn blootgesteld aan gefluorideerd drinkwater, aanvullen. Hiervoor werd een onderzoekspopulatie van 580 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 52 jaar samengesteld uit algemene tandartspraktijken in Birmingham en county Durham (gefluorideerd drinkwater) en  Manchester (niet gefluorideerd drinkwater). Van hun incisieven werden 3 digitale foto’s gemaakt die door een ervaren beoordelaar blind werden beoordeeld op fluorose voglens de Tylstrup en Fejerskov (TF) schaal.

Bij een TF gelijk of groter dan 1 bleek dus een groter deel van de volwassenen uit een gebied met drinkwaterfluoridering fluorose te hebben, maar bij de drempel van TF groter of gelijk aan 3, die vooral de esthetiek vertegenwoordigd, was het verschil niet meer significant.

(Bron: Community Dent Oral Epidemiol, 4 september 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 september 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd