Fotostrips helpen in communicatie met zorgverlener

Het blijkt dat fotostrips vooral oudere patiënten kunnen helpen, zich voor te bereiden op een gesprek met een zorgverlener. Dit blijk uit promotieonderzoek van Ruth Koops van ’t Jagt.

Een op de 3 Nederlanders, waaronder vooral veel ouderen, heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en ervaart daardoor problemen tijdens de communicatie met een huisarts. “Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie in bijsluiters en folders, en met gesprekken met zorgverleners. Ik heb onderzocht hoe we folders kunnen maken waar zij iets aan hebben,” aldus Koops van ’t Jagt. Zij onderzocht of fotostrips de gezondheidscommunicatie kunnen verbeteren.

Voor haar onderzoek ontwikkelde zij samen met ouderen zelf 7 fotostrips, die elk in 1 pagina een onderwerp behandelen, bijvoorbeeld de dokter vragen om begrijpelijke taal te hanteren of het toepassen van adviezen. “De personen in de strips zijn geen ‘helden’ die alles goed doen, maar hebben net als ouderen twijfels, onzekerheden en vragen. De strips tonen echt wat je concreet kunt zeggen tegen de dokter, daar blijken ouderen behoefte aan te hebben”, aldus de onderzoeker. Ze bekeek wat het beste ontwerp voor fotostrips zou kunnen zijn, onderzocht de mate waarin de strips werden opgemerkt in wachtkamers en de waardering ervan door de doelgroep. Koops van ’t Jagt: “Ouderen gaven aan deze vorm van communicatie te verkiezen boven een traditionele folder, die vooral uit tekst bestaat. Mensen in wachtkamers gaven ook aan dat ze de strips vaker opmerkten dan folders.”  Een website in plaats van folders vindt zij ook geen oplossing, omdat deze groep mensen vaak beperkte digitale vaardigheden heeft.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 4 juli 2018)

(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2018; 125: 426)  

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: R. Koop van 't Jagt
Beeld: R. Koop van 't Jagt
Info
publicatiedatum
13 augustus 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd