(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2018; 125: 365)

Functioneren van overkappingsprotheses op implantaten in bovenkaak

Promotie G.C. Boven

Doel van het promotieonderzoek van Carina Boven was het beoordelen van het functioneren van overkappingsprotheses op 4 implantaten in de bovenkaak. Daarbij vergeleek ze onder andere de verschillende mesostructuren: staaf of locator. De belangrijkste conclusies van Boven waren dat een overkappingsprothese in de bovenkaak op 4 implantaten met een staafmesostructuur of locators resulteerde in tevreden patiënten en gezond peri-implantair weefsel. Bij de keuze voor de mesostructuur spelen volgens haar 3 zaken een rol: vanuit het perspectief van de patiënt kan het beste een staafmesostructuur worden gekozen, vanuit klinisch perspectief geeft een staafmesostructuur 1 jaar na plaatsen significant minder marginaal botverlies en vanuit perspectief van kosteneffectiviteit is een staafmesostructuur minder kosteneffectief met betrekking tot mondgzondheidgerelateerde levenskwaliteit en functionele uitkomstmaten.

Op 25 juni 2018 promoveerde G.C. Boven aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Maxillary overdentures on dental implants ’. Promotoren waren prof. dr. H.J.A. Meijer, prof. dr. G.M. Raghoebar en prof. dr A. Vissink.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.