Gepubliceerd op: 14-08-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 436)

G.J.M.G. van der Heijden

Personalia

In juni j.l. werd dr. G.J.M.G. van der Heijden benoemd tot hoogleraar Sociale Tandheelkunde aan de faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoeksgebied van Geert van der Heijden heeft betrekking op het effectief gebruik van beschikbare kennis in de mondzorg. Daarbij richt hij zich op de versnelling van de toepassing van kennis en de verwerking hiervan in praktijkrichtlijnen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden
prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden
Info
publicatiedatum
14 augustus 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd