Gebruik van medische bladen door geneeskundestudenten

Geneeskundestudenten maken al vroeg in de medische opleiding gebruik van medisch-wetenschappelijke tijdschriften en dit gebruik neemt verder toe als dat studenten zelf actief onderzoek gaan doen of coschappen lopen, zo blijkt uit een onderzoek onder geneeskundestudenten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC; jaar 3 of hoger).

In 2013 werden de studenten via een e-mail uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen over het gebruik van medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Zij kregen 28 meerkeuzevragen en 11 stellingen voorgelegd over het gebruik van deze tijdschriften in de medische opleiding. De frequenties van de antwoorden per vraag werden berekend en de verschillen tussen de geneeskundestudenten werden vervolgens geanalyseerd.

De vragenlijst werd door 680 (53%) van de 1.277 uitgenodigde geneeskundestudenten ingevuld. Onder de respondenten waren coassistenten het beste vertegenwoordigd (56,5%) en had 60,1% ervaring met het doen van onderzoek. Ruim de helft van de studenten (55,7%) las ten minste 1 medisch-wetenschappelijk tijdschrift enkele keren per maand; dit percentage was 38,8 onder derdejaarsstudenten, 49,3 onder vierdejaarsstudenten, 60,0 onder coassistenten en lag hoger onder studenten met onderzoekservaring (63,3) dan onder studenten zonder onderzoekservaring (44,1). Bijna 90% van de studenten vond dat het ontwikkelen van academisch en wetenschappelijke vaardigheden al in de bachelorfase van de opleiding dient plaats te vinden.

De onderzoekers pleiten ervoor om medische curricula zo in te richten dat geneeskundestudenten, nog voordat zij zelfstandig gebruik gaan maken van medisch-wetenschappelijk artikelen, op een adequate manier relevante onderzoeksresultaten leren selecteren en interpreteren.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 8 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
11 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd