(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2018; 125: 135)

Geel tongbeslag indicatie voor diabetes mellitus

Uit Japans onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen een geel tongbeslag en de kans dat iemand diabetes type 2 of prediabetes heeft. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat in de traditionele Japanse en Chinese geneeskunde een geel tongbeslag wordt gezien als een indicatie voor de aanwezigheid van diabetes type 2. De Japanse onderzoekers onderzochten bij 654 vrouwen en 315 mannen, allen niet-rokers, of dit feit op werkelijkheid is gebaseerd.

Het tongbeslag van de proefpersonen werd in 3 categorieën ingedeeld: wit, lichtgeel en geel. Verder werd een test uitgevoerd om het glucosegehalte in het bloed te bepalen. Daarnaast werden factoren in het onderzoek opgenomen als leeftijd, drinkgewoonten en lichamelijke oefening. Uit de resultaten bleek dat een geel tongbeslag was gerelateerd aan de prevalentie van diabetes mellitus en met prediabetes onder niet-rokers.

De onderzoekers denken dat het voorkomen van een geel tongbeslag kan worden gebruikt in de kliniek als symptoom van een mogelijke diabetes mellitus of prediabetes.  

(Bron: J Epidemiol, 28 december 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.