Geneesmiddelen op maat

Nederland is wereldwijd voorloper in de farmacogenetica. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten, gebruiken de richtlijnen van de KNMP werkgroep Farmacogenetica als standaard.

Genetische verschillen maken dat patiënten verschillend op geneesmiddelen reageren. Met de resultaten van een DNA-onderzoek is de apotheker in staat om op maat advies te geven over de keuze van het medicijn of het aanpassen van de dosering.

In een aantal ziekenhuizen in Nederland past men de mogelijkheden van farmacogenetica momenteel toe. Zo bepalen de ziekenhuisapotheker en de arts, op basis van een farmacogenetische test bij de patiënt, de geschikte dosering van bepaalde kankerremmende stoffen.

Het innovatieve karakter van farmacogenetica maakt dat dit op dit moment nog niet veel in de eerstelijnszorg wordt toegepast. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Informatie over farmacogenetica is al geïntegreerd in de apotheekinformatiesystemen. Dat betekent dat de medicatiebewaking voor een beperkte groep geneesmiddelen en voor een beperkte, genetisch geteste groep patiënten nu al kan gebeuren.

De reactie op een geneesmiddel, zowel wat betreft effectiviteit als bijwerkingen, verschilt sterk tussen patiënten. Een deel van de verschillen kan worden verklaard door variatie in het genetische profiel (DNA). Bij 1 op de 10 patiënten worden medicijnen niet naar behoren afgebroken. Farmacogenetica ('de erfelijkheid van geneesmiddelrespons') probeert te komen tot een geneesmiddelentherapie op maat ('individualized/personalized therapie') door rekening te houden met deze genetische verschillen. Een farmacogenetisch profiel, ook wel DNA-paspoort genoemd,  kan 1 op de 20 ziekenhuisopnames door bijwerkingen voorkomen.

(Bron: KNMP, 17 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
24 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd