(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2018; 125: 429)

Genetische achtergronden schisis verder ontrafeld

Promotie K.D. Khandelwal

Het doel van Kriti Khandelwals promotieonderzoek was het verder ontrafelen van de genetische achtergronden van schisis met behulp van moderne genomische technieken. Khandelwal concludeerde aan de hand van onderzoek naar nieuwe deleties en variaties in TP63 dat het huidige model waarin ‘loss-of-function’ allelen geen klinisch fenotype veroorzaken moet worden aangepast. Tevens vond ze bewijs dat zeldzame IRF6-varianten een rol spelen in de etiologie van niet-syndromale schisis. Ook leverde haar studie op dat LRP6-mutaties geen schisis veroorzaken, maar wel ernstige tandagenesie met of zonder ander tandafwijkingen, zoals ankylose, glazuurdefecten en vormveranderingen. Ook geeft haar onderzoek aan dat varianten in p63 bindingsplaatsen mogelijk de regulatie van ver weg of nabijgelegen schisisgerelateerde genen verstoren.

Met deze aanwijzingen kan in verder vooral functioneel onderzoek (CRISPR/Cas9) meer informatie gevonden worden over het ontstaan van schisis.

Op 26 juni 2018 promoveerde mevrouw Kriti D. Khandelwal aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Genetic mechanisms of orofacial clefting’. Promotoren waren prof. dr. C.E.L. Carels en prof. dr. J.H.L.M. van Bokhoven. De copromotor was dr. J.H. Zhou.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.