Genetische variatie in dekking zorgverzekering

Voor de eerste keer is er een onderzoek verschenen waarin de vraag werd gesteld óf en in hoeverre genen kunnen verklaren of iemand wel of niet een ziektekostenverzekering heeft en waarin men op zoek ging naar mogelijke mechanismen voor de genetische variatie. De Amerikaanse onderzoekers concluderen dat genen een belangrijk effect hebben op het wel of niet verzekerd zijn. Deze bevinding suggereert dat genen een belangrijke bron zijn voor de heterogeniteit in de beslissing wel of geen ziektekostenverzekering te nemen.

Na onderzoek te hebben uitgevoerd onder een- en twee-eiige tweelingen in de Verenigde Staten bleek dat genetische effecten 40% van de variatie verklaarden in het wel of niet hebben van een ziektekostenverzekering (bij personen onder de 65 jaar). Bijna een derde van de genetische variatie in het onverzekerd dan wel verzekerd zijn, werd verklaard door de sector waarin men werkte, de mate van zelfstandigheid en inkomen. Samen met genoten onderwijs verklaarde ze 40% van de genetische invloed. De factoren burgerlijke staat, aantal kinderen en beschikbare gegevens over gezondheidsstatus, risicovoorkeuren en inspanningen voor preventie komen niet naar voren als belangrijke bronnen voor genetische effecten.

(Bron: Int J Health Econ Manag, 12 november 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.