(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 195)

Genoom mondbacterie in kaart gebracht

Wetenschappers zijn erin geslaagd om het genoom van een bacterie die in de mond leeft, in kaart te brengen. Deze bacterie –Tannerella BU063 – is één van de vele mondbacteriën die zich moeilijk in vitro laat onderzoeken.

Voor het onderzoek werden uit de mond van een gezond proefpersoon cellen verzameld aan de hand waarvan het genoom van de bacterie in kaart werd gebracht.

Tannerella BU063 is verwant aan Tannerella forsythia, een bacterie die verband houdt met parodontitis. Ondanks de verwantschap zijn er genetisch gezien ook de nodige verschillen, zo blijkt uit het onderzoek (PLOSone,14 februari 2014). De genen die BU063 mist, maar die Tannerella forsythia wel heeft, zijn waarschijnlijk de genen die Tannerella forsythia tot zo’n schadelijke bacterie maken. Om parodontitis tegen te gaan, zouden onderzoekers zich dan ook op die genen moeten richten.

Het onderzoek suggereert ook dat de samenleving van micro-organismen in ons lichaam een stuk complexer is dan gedacht. Zo bleken de cellen van de proefpersoon wel 8 verschillende stammen van de bacterie te vertegenwoordigen. “We verwachten dat mensen 150 tot 200 soorten bacteriën in hun mond hebben”, stelt onderzoeker Clifford Beall. Maar mogelijk zijn er binnen die soorten nog wel allerlei variaties, waardoor de diversiteit nog groter is dan gedacht.

(Bron: Scientias.nl, 18 februari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.