Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 184)

Gert-Jan van der Putten wint onderzoeksprijs

Personalia

Op 8 februari 2013 werd op het symposium van de Interuniversitaire Onderzoeksschool Tandheelkunde (IOT) aan Gert-Jan van der Putten de Vereniging voor Biologie van de Mond Onderzoeksprijs 2013 uitgereikt. Hij kreeg deze prijs voor zijn publicatie ‘The diagnostic suitability of a xerostomia questionnaire and the association between xerostomia, hyposalivation and medication use in a group of nursing home residents’ in het tijdschrift Clinical Oral Investigations (2011;15: 185-192). In het artikel beschrijft hij de relatie tussen medicijngebruik en een droge mond bij verpleeghuisbewoners. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en is bedoeld voor niet-gepromoveerde of recent gepromoveerde onderzoekers.

Gert-Jan Van der Putten is docent aan de opleiding mondzorgkunde van Hogeschool Utrecht en specialist ouderengeneeskunde en coördinator medische dienst bij een zorginstelling voor ouderen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.