Gevarieerde voeding belangrijk voor afweersysteem in darmen

Het afweersysteem in ons maagdarmstelsel moet goed in evenwicht zijn om enerzijds indringers op te ruimen, maar anderzijds de 'goede' bacteriën hun gang te laten gaan bij de vertering van ons voedsel. Bij het bewaren van deze balans blijkt vitamine A zeer belangrijk te zijn. Dat laat het promotieonderzoek van Gera Goverse zien. Een gevarieerd dieet met veel vitamines en vezels helpt deze balans in stand houden.

In het menselijk lichaam heeft het maagdarmstelsel de belangrijke taak om het voedsel te verteren en voedingsstoffen tot zich te nemen. Tegelijkertijd staat het maagdarmstelsel in direct contact met de buitenwereld en dus met factoren uit de omgeving die mogelijk schadelijke componenten bevatten.

Om het lichaam te beschermen tegen deze componenten speelt het afweersysteem van de darmen een grote rol bij het adequaat uitschakelen van pathogenen. De balans die het afweersysteem moet hanteren om tevens tolerant te zijn tegen onschadelijke antigenen is een ingewikkeld en strak gereguleerd proces dat we nog niet volledig begrijpen.

Goverse onderzocht de rol van omgevingsfactoren in de regulatie van het afweersysteem van de darmen. Vitamine A blijkt een belangrijke rol te hebben in de eigenschappen van de macrofagen en 'innate lymphoid cells' die zijn gelegen in de darmwand en die deze barrière versterken. Ook blijkt dat het vitamine A-metabolisme zowel afhankelijk is van genetische factoren als van omgevingsfactoren, zoals voedingsvezels en bacteriën. De bevindingen in het promotieonderzoek leiden tot nieuwe mogelijke strategieën om de balans van het afweersysteem te beïnvloeden: aanpassingen in de voeding en de samenstelling van de bacteriën.

(Bron: VUmc, 5 februari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.