(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2016; 123: 234)

Geweld en de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Op de website www.veiligezorg.nl, primair bedoeld voor werkgevers en medewerkers in de ziekenhuizen, beantwoordt het ministerie van VWS vragen van zorgverleners over geweld in relatie tot de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bijvoorbeeld: ‘Valt uitschelden/bedreigen en beledigen ook onder geweld en moet dit dan ook gemeld worden?’, ‘Bij de definitie van een incident wordt gesproken over de kwaliteit van de zorg met eventuele schade bij de cliënt. Gaat het hierbij dan niet om schade bij de zorgmedewerker danwel instelling?' of ‘Bij de definitie van een incident wordt gesproken over de kwaliteit van de zorg met eventuele schade bij de cliënt. Gaat het hierbij dan niet om schade bij de zorgmedewerker danwel instelling?’. De beantwoording en 6 andere vragen staan op de website bij het onderdeel nieuws.

De website www.veiligezorg.nl is een initiatief van het Kenniscentrum Veiligezorg® van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en het CAOP uit Den Haag en is in 2010 online gegaan. De website biedt gratis agressieaanpakken en praktische handreikingen.

(Bron: Veiligezorg, 21 januari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.