(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 74)

Gouden tijden voor de MIK

Zorgprofessionals hebben dagelijks te maken met dilemma’s bij het nemen van medische beslissingen en hun zorg moet alsmaar transparanter. Ze werken in een zich snel ontwikkelende informatiewereld die ze vaak onvoldoende begrijpen of benutten. Voor de medische informatiekunde (MIK) zijn het gouden tijden om de zorg in formatie te krijgen volgens de nieuwe hoogleraar Medische Informatiekunde A. Abu-Hanna.

Binnen het vakgebied medische informatiekunde wordt gebruikgemaakt van voorspellende modellen die de vergelijking faciliteren tussen een kwaliteitsindicator van de geleverde zorg met zijn voorspelde waarde. Deze modellen spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van zorgverbeteringsprogramma’s. Een ander belangrijk instrument is het computergebaseerde beslissingsondersteunende systeem dat adviezen geeft aan de arts, vaak gebaseerd op klinische richtlijnen, om zijn gedrag positief te beïnvloeden. Er is echter veel onderzoek nodig naar de beperkingen van op voorspellende modellen gebaseerde verbeteringsprogramma’s en naar de optimale inzet van beslissingsondersteunende systemen.

Abu-Hanna bepleit en academische opleiding op het gebied van de medische informatiekunde om de mogelijkheden, beperkingen, en risico’s van de inzet van ICT te kennen en op grond daarvan de juiste keuzes te maken.

(Bron: Medicalfacts, 6 januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

A. Abu-Hanna.
A. Abu-Hanna.
Info
publicatiedatum
9 januari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd