Gratis inschrijving VGT-website Veiligheidsinformatiebladen

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) heeft een website ontwikkeld met veiligheidsinformatiebladen van dentale producten met gevaarlijke stoffen die op de Nederlandse markt worden gebracht. Mondzorgprofessionals kunnen zich nu gratis aanmelden voor deze website. Na aanmelding ontvangt men op termijn automatisch de veiligheidsinformatiebladen van aangekochte producten.

Eerder lag het initiatief voor de verwerving van de veiligheidsinformatiebladen via de VGT bij de mondzorgprofessional. Deze werkwijze voldeed echter niet meer aan de wettelijke eisen. In nieuwe richtlijnen is namelijk opgenomen dat de leverancier deze informatie moet leveren.

De inschrijving voor de website en het ontvangen van veiligheidsinformatiebladen is gratis. In een later stadium zullen additionele diensten worden aangeboden via een abonnementensysteem omdat de informatie van de veiligheidsinformatiebladen in de praktijk nog verwerkt moet worden naar een risicoanalyse. Gebruikers kunnen dan zelf aangeven of zij van deze aanvullende diensten gebruik willen maken.

Bron: Dental INFO, november 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.