Hartfalen, vitamine D-tekort en verhoogde reninespiegel

Veel mensen met hartfalen blijken niet alleen een tekort te hebben aan vitamine D, maar ook verhoogde spiegels van het hormoon renine in de nieren. Dat hormoon speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen nieren en hart, onder andere door de bloeddruk te reguleren en daarmee te zorgen voor een goede doorbloeding van nieren en hart. Bij hartpatiënten die aanvullende vitamine D tabletten kregen, daalden de reninespiegels. Dat ontdekte Nicolas Schroten in zijn promotieonderzoek waarop hij op 7 januari 2015 promoveerde.

Van 6.000 gezonde mensen die10 jaar werden gevolgd, bleken diegenen met een verhoogd reninegehalte vaker hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Schroten onderzocht ook of vitamine D renine kan verlagen. Bij de helft van de patiënten die aanvullende vitamine D kregen, daalde het reninegehalte inderdaad. In de andere helft nam het reninegehalte alleen maar verder toe.

De promovendus concludeert dat vitamine D -supplementen een gunstig effect kunnen hebben bij hartpatiënten. Wel is een omvangrijker onderzoek nodig om te bevestigen of de overleving en ziektelast ook verbeteren door extra vitamine D.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 7 januari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
15 januari 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd