(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2016; 123: 67)

Herregistratie in het BIG-register

Eens per 5 jaar moet een tandarts de registratie in het BIG-register vernieuwen. Betrokkenen krijgen uiterlijk 6 maanden voor de verloopdatum een oproep van het BIG-register. Herregistratie werkt op basis van de ‘eigen verklaring’, waarin men aangeeft te voldoen aan de eisen die de Wet BIG aan herregistratie stelt en daarmee is de herregistratie een feit. Steekproefsgewijs zal het BIG-register echter aan inschrijvers vragen om bewijsstukken. Deze moeten dan binnen 6 weken worden aangeleverd.

Om opnieuw als tandarts in het BIG-register te worden opgenomen, moet men voldoen aan een werkervaringseis of, bij gebrek aan voldoende werkervaring, een scholingseis. Om te voldoen aan de werkervaringseis moet men kunnen aantonen de afgelopen 5 jaar minimaal 2.080 uur als tandarts te hebben gewerkt, of gemiddeld 8 uur per week. Voor wie in loondienst werkt, gelden de contracturen als basis. Voor zelfstandig gevestigde tandartsen zijn dat de werkelijk gewerkte uren, inclusief uren voor verlof, ziekte en scholing. Heeft men de afgelopen 5 jaar (een periode) in het buitenland gewerkt, of in een andere functie dan als individueel zorgverlenende tandarts – bijvoorbeeld als docent – dan gelden uitzonderingen en aanvullende eisen.

Bij het niet-voldoen aan de werkervaringseis, is (hernieuwde) registratie in het BIG-register mogelijk door middel van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) Een PRC wordt verstrekt na succesvol afgeronde scholing.

Op een niet-tijdige herregistratie volgt automatisch doorhaling van de vermelding in het BIG-register. De titel tandarts mag dan niet meer worden gevoerd en het beroep niet meer zelfstandig worden uitgeoefend. Wel kan men zich ‘tandarts niet praktiserend’ noemen. Overigens kan op ieder moment opnieuw een aanvraag worden gedaan voor opname in het BIG-register.

Voor tandarts-specialisten geldt dat zij zich niet hoeven te herregistreren in het BIG-register. Zolang zij in het register van het specialisme (DMO of MKA) staan ingeschreven, behouden zij automatisch hun registratie in het BIG-register.

(Bron: KNMT, 23 december 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.