Het enige echte falen in het leven is niet trouw te zijn aan de beste versie van jezelf (Boeddha)

Column

Onlangs zag ik een patiënte voor een second opinion. Ik vind een second opinion een van de moeilijkste consulten in mijn vak. Zoveel mogelijk informatie proberen te verzamelen, zonder een daadwerkelijke mening te geven over de uitgevoerde tandheelkundige behandeling, met vaak een klagende patiënt, is niet eenvoudig. Dat merkte ik onlangs weer eens bij het verzoek om een second opnion van een oudere dame.

Mevrouw nam al klagend plaats in de behandelstoel. Volgens patiënte kwamen de 2 bruggen in de onderkaak te regelmatig los en kon ze niet leven met deze onzekerheid. Op de röntgenopnamen zag ik 2 bruggen met een enorme overspanning, (secundaire) cariës op de randaansluiting en bij 1 van de pijlerelementen een gigantische apicale radiolucentie. Ik vertelde mevrouw dat de dentale situatie in haar mond zeer ongezond was voor de algemene gezondheid en raadde haar aan om de dorsale gebitselementen te laten verwijderen en een frameprothese te laten vervaardigen. De vrouw liet weten dat de bruggen nooit goed hadden gefunctioneerd en dat ze met deze informatie nu zéker een officiële klacht ging indienen bij haar vorige tandarts. Ik vroeg wie haar vorige tandarts was, dan kon ik contact met hem kon opnemen.

Ik belde met de tandarts in kwestie. De informatie van patiënte werd aangevuld met zijn informatie uit het patiëntendossier. Hij vertelde dat hij de bruggen nooit zelf had geïndiceerd. Patiënte had stampvoetend in de praktijk gestaan en dwingend haar eis van de 2 bruggen er doorgedramd. Uiteindelijk had hij de bruggen vervaardigd. Collega had zelfs schriftelijk vastgelegd dat hij het niet eens was met deze constructie, compleet met een lijst met alle nadelen. De eisende patiënte had de verklaring ondertekend.

Terwijl ik dit verhaal opschrijf, moet ik terugdenken aan de jonge patiënt bij wie ik een blijvend, goed restaureerbaar gebitselement op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt extraheerde. Hij verging van de pijn, had geen geld voor een endodontische behandeling en smeekte letterlijk om extractie van het gewraakte gebitselement. Ik heb deze patiënt toen ook een verklaring laten ondertekenen waarin stond dat de behandeling was uitgevoerd tegen mijn advies in.

De beide casus leren hoe belangrijk het is dicht bij jezelf te blijven in de behandelpraktijk. Goed geïnformeerd zijn is een absolute voorwaarde, dat staat voorop, en dan alleen behandelingen uitvoeren waar je achterstaat. Ondanks dat zijn het de klachten tegen de tandarts die ons ‘s nachts wakker houden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
18 februari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd