Hoofd- en halszaken voor studenten

Verslag van congres Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie

Op 12 juni 2014 werd bij ACTA door de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) speciaal voor studenten een congres georganiseerd over hoofd- en halszaken.

De aan een rolstoel gekluisterde mka-chirurg Ronald Brons ging van start met een boeiende uiteenzetting over de diagnostiek van afwijkingen in en rond de mond. Goed kijken is volgens Brons essentieel, en dit werd in zijn presentatie meteen in praktijk gebracht: interactief werden de aanwezige studenten uitgedaagd om mee te denken over de mogelijke oorzaken van een groot aantal orale afwijkingen.

Judi van Driessen, radiotherapeute in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, besprak daarna uitvoerig de behandeling van een 44-jarige vrouw met een tongbasistumor. Aan de hand van deze casus werden de huidige mogelijkeden van radiotherapie besproken, waarbij men met gedetailleerde bestralingsvelden het omringend weefsel zo veel mogelijk tracht te sparen.

Na de pauze ging Judith Raber-Durlacher in op de orale complicaties van stamceltransplantaties. Deze zijn het gevolg van de voorafgaande behandeling met chemotherapie en/of totale lichaamsbestraling. Zij schetste de ontwikkelingen op het gebied van mucositis en sprak de hoop uit dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om te voorspellen welke patiënten hierop risico lopen. Ook zijn nieuwe behandelmethoden ter voorbereiding op de stamceltransplantatie in ontwikkeling. Verondersteld wordt dat deze nieuwe behandelprotocollen minder toxisch zijn en een lager infectierisico voor de patiënt opleveren.

De laatste spreker was Michiel Lieshout, tandarts gespecialiseerd in maxillofaciale prothetiek. Hij besprak de klosprothese voor patiënten waarbij een tumor uit de bovenkaak is verwijderd. Ook werden het vervaardigen van een gebitsprothese bij een marginaal defect in onderkaak uitgebreid geïllustreerd en de mogelijkheden voor chirurgische reconstructie besproken. Lieshout ging tot slot in op de tandheelkundige risico’s van osteoradeonecrose. Hij prefereert bij risicopatiënten adhesieve restauratieve behandelingen met composiet en glasionomeer boven kronen en bruggen.

Een boeiend congres, en de behandelde onderwerpen van deze congresavond zouden deel moeten uitmaken van de reguliere curricula tandheelkunde en geneeskunde. Kennis over deze onderwerpen is immers van groot belang voor alle aanstaande zorgverleners. (H.S. Brand, redactiemedewerker)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
20 juni 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd