(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121:256)

Hoogleraar Fred Spijkervet stelt in oratie toekomst aan de kaak

Oratie

Op 25 maart 2014 aanvaardde Fred Spijkervet zijn aanstelling als hoogleraar in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voorafgaand aan zijn oratie kreeg zijn voorganger Lammert de Bont de gelegenheid om Spijkervet te introduceren. Hij karakteriseerde hem als een polderjongen die, getuige zijn vele publicaties en ervaring in managementzaken, weet van aanpakken.

Na deze lovende introductie sprak Spijkervet zijn rede uit, getiteld ‘De toekomst aan de kaak gesteld’. Hierin liet hij onder meer zien hoe de mka-chirurgie zich in Groningen heeft ontwikkeld en waar de toekomst van het vakgebied ligt. In zijn visie is de dentoalveolaire chirurgie een belangrijk deel van de mka-chirurgie en moet dit gedeelte van het vakgebied in het basispakket van een zorgverzekering blijven. Spijkervet constateerde dat op een ander deel van het vakgebied, de traumatologie, het aantal gevallen terugloopt. Hij pleitte ervoor de opvang van deze patiënten in een groter centrum te concentreren om de benodigde expertise en ervaring te behouden, ook voor nieuwe aandachtsgebieden, bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de reconstructieve mka-chirurgie en de cosmetische chirurgie waarbij 3D-planning van groot belang kan zijn.

Vervolgens stond Spijkervet uitvoerig stil bij het onderzoek van zijn afdeling, dat bij voorkeur oplossingsgericht dient zijn. Als voorbeelden noemde hij het Sjögren-onderzoek dat heeft geleid tot een multidisciplinair zorgtraject voor de patiënt en het onderzoek naar ‘supportive care’ bij mondkankerpatiënten. Ook het onderzoek naar speekselklierregeneratie en kaakgewrichtklachten kan leiden tot een directie oplossing of in ieder geval verlichting van klachten bij patiënten. Spijkervet gaf aan dat het Groningse Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde verbonden blijft aan de afdeling mka-chirurgie en dat hier de onderzoekslijn gericht op de geriatrische patiënt de volle aandacht krijgt.

Aan het einde van zijn oratie wijdde Spijkervet enkele woorden aan de competenties van zowel tandartsen als mka-chirurgen. Mka-chirurgen zullen zich gesterkt hebben gevoeld in hun beroepskeuze, terwijl de niet mka-chirurgen zich afgevraagd zullen hebben waarom ze eigenlijk niet voor dit boeiende vak hebben gekozen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

F.K.L. Spijkervet (foto: Lodewijk ten Have)
F.K.L. Spijkervet (foto: Lodewijk ten Have)
Info
publicatiedatum
7 april 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd