(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 535)

Huiselijk geweld en een slechte mondgezondheid

Een onveilige gezinssituatie gaat vaak samen met een slechte mondgezondheid van zowel de kinderen als de volwassenen in het gezin. Onderzoekers van het New York University College of Dentistry vonden hiervoor nieuw bewijs. Op basis van de bevindingen kunnen preventieve interventies worden opgezet.

In het onderzoek werden 135 getrouwde of samenwonende stellen en hun kinderen in de basisschoolleeftijd onderzocht door mondhygiënisten op het aantal door cariës aangetaste, ontbrekende en gerestaureerde gebitselementen. Daarnaast moesten de deelnemers een vragenlijst invullen over fysieke en emotionele agressie, zowel van ouder naar kind als tussen beide ouders.

Vrouwen en mannen van wie de partner agressief gedrag tegen hen vertoonde, hadden meer caviteiten dan deelnemers die in een niet-agressieve gezinssituatie verkeerden. Bij kinderen werd hetzelfde verschil gevonden. Ook bleek dat de mate van cariës bij kinderen positief correleerde met de mate van emotionele agressiviteit van hun moeder jegens haar partner.

De onderzoekers concluderen dat dergelijke onveilige thuissituaties een verklaring bieden voor de ontoereikendheid van standaardpreventiemaatregelen voor mondgezondheid. Zij raden daarom aan dat hulpverleners vakoverstijgende strategieën ontwikkelen die ook de gezinssituatie in ogenschouw nemen.

Het onderzoek, getiteld ‘Noxious family environments in relation to adult and childhood caries’ verscheen in de septembereditie van Journal of the American Dental Association.

Bron: JADA, 1 september 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
30 september 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd