Hypoplasie van het glazuur van tijdelijke gebitselementen

Het vermoeden bestaat dat er een verband is tussen hypoplasie van glazuur en vroeggeboorte van kinderen. Een systematisch literatuuronderzoek had als doel meer duidelijkheid over dit vermoeden te verschaffen. In totaal 283 artikelen werden hiervoor bestudeerd.

De onderzoekers concluderen dat het risico op hypoplasie van het glazuur bij vroeggeboorte inderdaad aanwezig is. Bij kinderen met een zeer laag geboortegewicht worden op het glazuur vaak opaciteiten gezien. Echter, een eenduidige relatie met vroeggeboorte werd niet gevonden. De onderzoekers bevelen meer, goed gecontroleerd onderzoek aan om tot uitsluitsel te komen.

Bron

Jacobsen PE, Haubek D, Henriksen TB, Ostergaard JR, Poulsen S. Developmental enamel defects in children born preterm: a systematic review. Eur J Oral Sci 2013 Oct. doi.10.1111/eos.12094 (Epub ahead of print).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
19 december 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd