Identificatie van slachtoffers aan de hand van restauratiemateriaal

Tandheelkundige behandelkaarten zijn een belangrijk hulpmiddel bij de vaststelling van de identificatie van slachtoffers van moorden, verdrinkingen of andere noodlottige gebeurtenissen. Door de komst van de composietmaterialen is het voor forensische onderzoekers van belang om tandkleurige restauraties in het gebit te herkennen. In het Journal of Forensic Science verscheen een onderzoek waarin 2 optische methoden waarmee tandkleurige composietrestauraties kunnen worden gevonden, werden getest op betrouwbaarheid en validiteit.

De onderzoekers vergeleken een digitale beeldvormingsmethode (‘digital imaging fiber optic transillumination’, DiFOTI) waarbij nabij-infrarood licht wordt gebruikt en een methode waarbij fluorescentie wordt gebruikt (‘fluorescence-aided identification of restorations’, FAIR) met conventionele technieken. Zowel de sensitiviteit (95%) als de specificiteit (97%) van de FAIR-methode scoorden significant hoger dan DiFOTI (respectievelijk 82% en 82%) en conventionele inspectie (71% en 82%). De onderzoekers concludeerden dan ook dat FAIR een betrouwbare methode is voor het identificeren van tandkleurige restauraties in gebitten bij forensisch onderzoek.

(Bron: J Forensic Sci, 10 juli 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.