(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd november 2018; 125: 567)

IGJ: verbeterprogramma voor mondzorg in verpleeghuizen werkt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; in 2018 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd) stelt dat de inzet van een verbeterprogramma zorgt voor betere mondzorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en dat toezicht hierin een ondersteunende rol kan hebben.

Dit blijkt uit een steekproef van 15 verpleeghuizen, die samen het verbeterprogramma mondzorg van het ministerie van VWS en branchevereniging ActiZ uitvoerden. De inspectie zag dat de mondzorg bij de bezochte instellingen overwegend goed was. De mondzorg was persoonsgericht; medewerkers kenden de wensen en behoeften van de cliënten en gaven hen zo veel mogelijk eigen regie. De meeste van deze instellingen maakten gebruik van een coördinerend zorgverlener of iemand die mondzorg als aandachtsveld heeft. Deze zorgde voor directe aansturing op de werkvloer. Tevens keek de IGZ naar de multidisciplinaire samenwerking rondom mondzorg in de verpleeghuiszorg zoals in de richtlijn staat beschreven. Uit de steekproef blijkt dat tandarts, mondhygiënist of preventieassistent direct betrokken waren bij de mondzorg en dat zij een coachende rol speelden voor zorgverleners die de dagelijkse mondverzorging uitvoeren. Tandartsen en mondhygiënisten hadden in bijna alle organisaties toegang tot het (elektronisch) cliëntdossier en rapporteerden daarin hun bevindingen. De gedetailleerde resultaten van deze steekproef zijn te lezen in een door de IGJ gepubliceerde factsheet ‘Inspectie neemt mondzorg verpleeghuizen onder de loep ’.

Aanleiding voor het verbeterprogramma was dat na een toezichtsronde van de IGJ in 2014 bleek dat de mondzorg in de meeste verpleeghuizen slecht was en niet voldeed aan de opgestelde richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’. Omdat ondermaatse zorg grote gevolgen heeft voor de oudere inwoners, van pijn in de mond en problemen met eten tot zelfs overlijden aan een longontsteking veroorzaakt door bacteriën die door slechte mondhygiëne in de mond aanwezig zijn, sloegen verschillende zorginstellingen, brancheorganisatie ActiZ en het ministerie van VWS de handen ineen te slaan met als resultaat een verbeterprogramma voor de mondzorg in deze organisaties.

(Bron: IGJ, 15 oktober 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.