(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121:370 )

IGZ-bezoek in 2013 vaker onverwacht

Uit het jaarverslag 2013 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de inspectie in 2013 bijna 3 keer zoveel onverwachte bezoeken bracht als in 2012. Van de 3.159 bezoeken vorig jaar, waren er 1.378 onaangekondigd.

Deze toename van onverwachte bezoeken komt doordat de IGZ nadrukkelijker dan voorheen werkt met oog voor de burger die een incident meldt. En door het perspectief van de burger meer centraal te stellen in het toezicht, zit de inspectie ook ‘dichter op’ de zorgaanbieders. Daarnaast bezoekt de inspectie ook steeds gerichter instellingen op basis van meldingen en andere signalen/indicatoren.

Medewerkers van zorginstellingen waarderen de onverwachte bezoeken. Zij vinden de IGZ zichtbaarder en ervaren dat de inspectie door verrassingsbezoeken beter ziet hoe het er aan toe kan gaan.

Het aantal ingediende tuchtklachten was vorig jaar met 25 lager dan in 2012: toen werden 36 tuchtklachten ingediend. Wel ging de inspectie vaker in hoger beroep, waardoor het aantal tuchtzaken waaraan de inspectie werkte in 2013 hoger was dan in eerdere jaren.

(Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2 juni 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.