(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 479)

IGZ onderzoekt mondzorg gehandicaptensector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat de kwaliteit van de mondzorg in de gehandicaptensector onderzoeken. De reden is dat de ze de afgelopen jaren meldingen heeft gekregen over tekortschietende zorg. Het belangrijkste doel van het onderzoek is het veld te stimuleren om de dagelijkse zorg voor het gebit onderdeel te laten zijn van de ondersteuning van de cliënt. Ook moet mondzorg als onderwerp in het ondersteuningsplan van de cliënt worden opgenomen.

Dit najaar start de IGZ met het project. Ze gebruikt hiervoor 20 reguliere inspectiebezoeken, waaraan het onderwerp mondzorg wordt toegevoegd. De bevindingen worden niet meegenomen in het inspectie-oordeel, omdat er nog geen richtlijn is opgelegd aan de sector. Wel neemt de IGZ maatregelen als de mondzorg onder de maat is.

Wat de maat is, bepaalt de inspectie op basis van een toetsingskader waarover ze overleg heeft gevoerd met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging tot bevordering der tandheelkundige gezondheidszorg voor gehandicapten (VBTGG) en ’s Heeren Loo.

Vorig jaar deed de inspectie een soortgelijk project in verpleeghuizen. Daaruit bleek dat de kwaliteit van de mondzorg daar onvoldoende is. Zo hadden medewerkers onvoldoende kennis over de mondzorg en boden de cliëntdossiers onvoldoende houvast voor de dagelijkse mondzorg.

In de gehandicaptenzorg wordt al gewerkt aan de verbetering van de mondzorg.Vorig jaar heeft ’s Heeren Loo een kwaliteitskader voor mondzorg ontwikkeld. Dat beschrijft onder meer de specifieke problemen die mensen met een verstandelijke beperking kunnen ervaren en waar goede mondzorg aan moet voldoen.

Op een onlangs gehouden symposium van het Kennisnetwerk Platform EMG over mondzorg voor ernstig meervoudig gehandicapten kwam naar voren dat er nog veel lacunes in de kennis over mondzorg zijn. Dit heeft te onder meer te maken met het feit dat mondzorg geen expliciet onderdeel in de opleiding van begeleiders is.

Bron: Skipr, 27 augustus 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
2 september 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd