Ilse de Boer ontvangt NWVT Hamer-Duyvenszprijs 2018

Op 10 april 2019 reikte de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) voorafgaand aan haar cursus ‘Patiënten met veel pillen’ de NWVT Hamer-Duyvensprijs uit aan dr. Ilse de Boer. De prijs werd aan haar toegekend omdat de prijscommissie haar proefschrift ‘Virtual reality as innovation in dental education’ als beste van het jaar 2018 had beoordeeld. De prijs bestond uit een certificaat en een geldbedrag van € 2.500,-.

De prijscommissie selecteerde het proefschrift van De Boer om “vanwege de relevantie van het onderwerp voor de opleiding van de tandarts-algemeen practicus”. De prijscommissie gaf aan goed nota te hebben genomen van de klinische implicaties van de conclusies van Ilse de Boer. Een van haar conclusies was dat virtual reality gebitselementen volgens tandartsen, docenten en studenten een betere gelijkenis vertoonden dan kunsthars gebitselementen. Ten tweede concludeerde De Boer dat het gebruik van een driedimensionale handvaardigheidstraining een significant gunstig effect bleek te hebben op de prestaties van eerstejaarsstudenten én ook een gunstig effect op hun de waardering voor deze leeromgeving. Ten slotte was het de aanbeveling van De Boer om de zogenoemde on-the-fly-methodiek bij een virtual reality-onderwijsomgeving toe te passen. Dat wil zeggen dat op geleide van terugkoppeling van de gebruikers technische innovaties tijdens gebruik van het systeem geïmplementeerd kunnen worden. Dit is volgens De Boer noodzakelijk bij het invoeren van vernieuwende technologie.

(Bron: NWVT, 8 april 2019)

Leestips
- Bericht over promotie van Ilse de Boer d.d. 22 november 2017
- Recensie proefschrift in rubriek Media d.d. 6 juli 2018

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. Ilse de Boer
Dr. Ilse de Boer
Info
publicatiedatum
11 april 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd