Implantaatgedragen onderprothese scoort goed bij hoogbejaarden

Oude, en zelfs zeer oude patiënten kunnen baat hebben bij een implantaatgedragen onderprothese. In een onderzoek onder hoogbejaarden scoorde de onderzoeksgroep op alle criteria beter dan de controlegroep, waarbij de conventionele gebitsprothese werd aangepast. Dat betrof de verbeterde kauwmogelijkheden, een verdikte musculus masseter aan de kant waar het meest werd gekauwd en een grotere patiënttevredenheid. De zeer oude mensen uit de onderzoeksgroep gaven aan dat hun levenskwaliteit aanzienlijk was verbeterd. Bovendien bleken de mensen met de implantaatgedragen onderprothese minder te zijn afgevallen dan de patiënten in de controlegroep.

Bron

Müller F, Duvernay E, Loup A, Vazquez L, Herrmann FR, Schimmel M. Implant-supported mandibular overdentures in very old adults: a randomized controlled trial. J Dent Res 2013; 92 (12 Suppl): 154S-160S. doi: 10.1177/0022034513509630. Epub 2013 Oct 24.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.