(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 255)

Impuls voor taakherschikking in de mondzorg

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) op 5 april 2014 heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt dat het beroep mondhygiënist zal worden geregeld in art. 3 van de Wet BIG.

Op dit moment is het beroep mondhygiënist geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur ex. art. 34 wet BIG, wat betekent dat een mondhygiënist voor de zogenoemde voorbehouden handelingen opdracht nodig heeft van een tandarts (geven van lokale verdoving, boren en vullen van de eerste cariëslaesies en het maken van röntgenopnamen). Na de wetswijziging is voor het uitvoeren van deze voorbehouden handelingen geen opdracht meer vereist.

Deze wetswijziging wordt ingezet vanwege de wens vanuit de overheid de taakherschikking in de mondzorg een impuls te geven. Dit leidt ertoe dat de mondhygiënist volledig zelfstandig bevoegd wordt voor de preventieve mondzorg.

(Bron: Persbericht NVM, 5 april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.