(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2018; 125: 68)

In memoriam dr. A.H.B. Schuurs

Op 10 december 2017 is dr. Albert H.B. Schuurs plotseling overleden op 79-jarige leeftijd. Hij was van 1982 tot en met 1997 als redacteur aan het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) verbonden en bleef na zijn afscheid schrijven voor de excerptenrubriek in het tijdschrift.

Albert studeerde in 1966 als tandarts af in Utrecht. Hij was een uiterst kundig algemeen practicus en tegelijkertijd een zeer strijdbare, eigenzinnige en kritische collega als het ging om het aankaarten van misstanden binnen en buiten de professie. Na 50 jaar dienst nam hij in juni 2017 afscheid van de Universiteit van Amsterdam/het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, waar hij werkte bij de afdeling Conserverende Tandheelkunde, later Cariologie en Endodontologie genoemd. Zijn proefschrift ‘Factors associated with regularity of dental attendance: an empirical psychological investigation’ verscheen in 1981 en ging over de factoren die van invloed zijn op de frequentie van het tandartsbezoek. Omdat dit sociaaltandheelkundige thema niet meer paste binnen het onderzoeksbeleid van zijn afdeling, moest Albert deze onderzoekslijn beëindigen. Hij heeft zich daarna gericht op een breed scala van tandheelkundige onderwerpen en was, als een bevlogen docent, verbazingwekkend ingevoerd op tal van onderwerpen.


Dr. Albert Schuurs in 1988 tijdens het afscheid van NTvT-hoofdredacteur L.J.A. van Schijndel.

Voor het NTvT schreef Albert zo’n 59 artikelen over diverse onderwerpen en was daarnaast verantwoordelijk voor diverse themanummers met onderwerpen als traumatologie, amalgaam, pijn en pijnstillers en etniciteit. Internationaal was hij bekend als auteur van het boek ‘Gebitspathologie. Afwijkingen van harde tandweefsels’, de volledige herziene tweede druk uit 1999. Dit indrukwekkende boek wordt nog steeds beschouwd als een internationaal standaardwerk op het gebied van de gebitspathologie met 307 literatuurreferenties die hij alle grondig had bestudeerd. Halverwege de jaren 1990 verscheen het boek ‘Amalgaam; de feiten’, een coproductie van hem en de vroegere hoogleraar in de Materiaalkunde van de Universiteit van Amsterdam, Carel Davidson.

Albert Schuurs had een vooruitziende blik. Zo waarschuwde hij al in het NTvT van 1985 voor aids, een probleem voor de professie dat volgens zijn stellige overtuiging beslist niet zonder handschoenen kon worden aangevat. Voorts protesteerde hij in 1984 en daarna, op basis van zijn grote literatuurkennis, tegen de Consumentenbond die op basis van onzorgvuldige onderzoeken de professie verweet slechte volledige gebitsprothesen te maken en te veel onnodige röntgenopnamen te vervaardigen. Opvallend was ook zijn visie, in de honderdste jaargang in 1994 van het NTvT, over de gebitszorg bij de komende oudere generatie. Hij noemde dan vooral de moeilijke problematiek van tandhalscariës en het restaureren van dergelijke caviteiten. Overigens meende hij toen al, en verwoordde daarmee de mening van velen in de professie, dat het een illusie zou zijn om te denken dat er in de toekomst meer geld voor de tandheelkundige zorg beschikbaar zou komen.

Albert Schuurs was een bijzondere man die niet alleen als redacteur voor het NTvT, maar ook daarbuiten, veel heeft betekend. Wij zullen hem zeer missen.

(em. prof. dr. Michiel A.J. Eijkman, redacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. A.H.B. Schuurs (in 1988)
Dr. A.H.B. Schuurs (in 1988)
Info
publicatiedatum
21 december 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd