(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 9)

In memoriam dr. mr. Remy H.B. Allard

Op 18 november 2014 is dr. mr. Remy H.B. Allard op 65-jarige leeftijd overleden.

Collega Allard studeerde in 1976 als tandarts af aan de subfaculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Van 1977 tot 1981 volgde hij de opleiding tot kaakchirurg in het VU-ziekenhuis, nu het VUmc, bij prof.dr. W.A.M. van der Kwast en in 1982 promoveerde hij aan de VU op het proefschrift ‘Non-odontogenic cysts of the oral regions’. Daarna werkte hij in diverse ziekenhuizen als kaakchirurg, onder andere in het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL), het huidige Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In diezelfde tijd begon hij aan een rechtenstudie in Utrecht en behaalde hij in 1991 zijn meestertitel in het Publieks- en Bedrijfsrecht. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw vervulde hij meerdere bestuurlijke functies, met als belangrijkste het lidmaatschap van het hoofdbestuur van de NMT in de periode 1984-1996. Van 1990-1996 was hij vice-voorzitter van het NMT.

In 1999 keerde hij terug als deeltijdstaflid bij de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van het VUmc/ACTA en vrij snel daarna trad hij ook in dienst bij de gelijknamige afdeling van het LUMC in Leiden. Zijn werkzaamheden bestreken een scala van onderwerpen. Na aan het hart lag hem de lokale en landelijke richtlijnontwikkeling op het gebied van de kaakchirurgie. Vanuit zijn brede professionele achtergrond, met zowel een kaakchirurgisch als een juridisch profiel, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat hij een voortrekkersrol vervulde op het gebied van incidentenmeldingen en complicatiebesprekingen. Daarnaast vervulde hij altijd met veel zorg en aandacht de rol van onderwijscoördinator. Op vele momenten hield hij ook voordrachten over kaakchirurgische onderwerpen, ook buiten het onderzoeksgebied van zijn proefschrift. Hij publiceerde over een diversiteit aan onderwerpen, onder meer veelvuldig in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Van zijn hand verschenen ook publicaties in binnen- en buitenland op het gebied van focusonderzoek, bijwerkingen van geneesmiddelen, burnout bij kaakchirurgen, kindermishandeling en stoppen met roken-programma's.

Wij herinneren Remy vanuit de afdelingen mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van het VUmc/ACTA en het LUMC als een zeer gedreven collega die, voor velen niet altijd zichtbaar, onnoemelijk veel werk heeft verzet op talloze gebieden in de organisatie van de kaakchirurgische afdelingen in de meest brede zin van het woord. Hij is als mens een markante, zeer gewaardeerde en vooral ook gerespecteerde persoon binnen onze afdelingen geweest.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.