(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2018; 125: 248)

In memoriam drs. Jacques A. Baart

Op 19 maart 2018 is drs. Jacques A. Baart op 67-jarige leeftijd overleden.

Jacques Baart bezocht van 1963-1969 het Dominicus College, HBS-B, te Nijmegen. Aansluitend volgde hij de studie Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit in dezelfde stad. Van 1975 tot 1979 werd hij opgeleid tot kaakchirurg aan het VU-medisch centrum in Amsterdam (opleider was prof. dr. W.A.M. van der Kwast). Sindsdien is hij voltijds als bijzonder gewaardeerd, deskundig en vooral ook zeer sociaal ingesteld staflid verbonden gebleven aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VU-medisch centrum/ACTA. Hij bekleedde daarbij talrijke functies, waaronder het chef-de-clinique-schap en het plaatsvervangend opleiderschap van de specialistenopleiding. Zijn stijl was zakelijk en deskundig, maar tegelijk ook met veel oog voor de menselijke aspecten.

Op het gebied van de patiëntenzorg bleef Jacques Baart tot aan zijn overlijden breed in het vak georiënteerd. Daarnaast had hij zich specifieke kennis en ervaring eigengemaakt op het gebied van de kaakchirurgie bij kinderen (vooral bij schisispatiënten), op het gebied van de laserchirurgie en op het gebied van de behandeling van tandletsels. Ook was hij zeer bedreven in het uitvoeren van autotransplantaties bij kinderen met 1 of meer ontbrekende gebitselementen. Veel van zijn kennis en ervaring had hij opgedaan tijdens werkbezoeken aan verschillende, merendeels buitenlandse, universiteiten.

Zijn hart lag altijd sterk bij het onderwijs, zowel bij het studentenonderwijs binnen het VUmc en het ACTA als ook bij het nascholingsonderwijs aan mka-chirurgen, tandartsen, huisartsen, tropenartsen, kinderartsen, klinisch-genetici, tandartsassistenten en mondhygiënisten. Zijn bijdrage aan de opleiding van aanstaande mka-chirurgen is onnoemelijk groot geweest. Didactisch, altijd positief gestemd en vooral ook met veel geduld bij de begeleiding van jonge aanstaande mka-chirurgen. Dat is slechts weinigen van ons gegeven.

Een belangrijk uitvloeisel van zijn kennis op het gebied van lokale anesthesie is het in 2005 verschenen leerboek ‘Lokale anesthesie in de tandheelkunde’ (met dr. H.S. Brand als mederedacteur) geweest. Hiervan is inmiddels een herziene druk verschenen, die bovendien in diverse talen is uitgebracht. Tevens heeft hij bijgedragen aan atlassen en leerboeken op het gebied van de mka-chirurgie.

Op wetenschappelijke gebied is Jacques Baart bij een groot aantal deelgebieden van de mka-chirurgie betrokken geweest. Van zijn hand zijn ongeveer 100 ‘peer reviewed’ publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften verschenen. Daarvan zijn er meer dan 50 verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

Naast zijn bestuurlijke functies binnen het VUmc en het ACTA, is hij ook daarbuiten actief geweest. Zo was hij van 1992 tot en met 1994 voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie En in internationaal verband was hij algemeen secretaris van de European Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

De staf, assistenten en oud-assistenten van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc/ACTA zijn hem dankbaar voor wie hij was en voor wat hij voor hen heeft betekend. Wij zijn ervan overtuigd, dat dat ook voor velen buiten onze afdeling geldt.

Samen met Annelies Jorna had Jacques Baart 3 zonen, te weten Rogier (1990), Jerome (1992) en Maurice (1995).

(Prof. dr. Tim Forouzanfar, afdelingshoofd; Prof. em. dr. Isaäc van der Waal)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.