(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 316)

In memoriam dr. G.J. van Reenen (1939-2014)

Op zaterdag 12 april 2014 is dr. G.J. van Reenen op 75-jarige leeftijd overleden.

Gerrit Jan studeerde in 1963 als tandarts in Utrecht af. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij de Schooltandverzorging in Den Haag, trad hij eind 1968 in dienst van de toen nog maar sinds kort opgerichte subfaculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw heeft hij zich vooral ingezet voor het studentenonderwijs, waar ook zijn hart lag. Hij benaderde de studenten als aanstaande collegae. Daarnaast heeft Gerrit Jan talrijke bestuurlijke functies bekleed, zowel in de eigen vakgroep Conserverende Tandheelkunde als in het bestuur van de subfaculteit.

In 1981 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op, hoe kan het anders, een onderwerp over het tandheelkundige onderwijs. De titel van zijn proefschrift luidde: ‘Resultaten van onderwijs in de studierichting der tandheelkunde’. Zijn promotor was prof. dr. C.O. Eggink.

In 1986 vertrok hij met vrouw en kinderen voor een verblijf van enkele jaren naar Tanzania, waar hij voor Buitenlandse Zaken werkzaam is geweest aan de Dental School van de Medische Universiteit Muhimbili in Dar es Salaam. Hij was in die periode korte tijd ook nog waarnemend decaan. Na zijn terugkeer naar Nederland trad hij in 1990 als onderwijscoördinator in dienst van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA/VUmc, waar hij tot aan zijn pensioen in 2004 verbonden bleef. Van het in 1998 verschenen boek ‘Kaakchirurgie; een leerboek en naslagwerk voor de tandheelkundige praktijk’ is Gerrit Jan mederedacteur geweest.

Wij herinneren Gerrit Jan vanuit de subfaculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit en later vanuit de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van ACTA/VUmc als een zeer bekwame en betrokken medewerker en vooral ook als een aimabele collega.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.